Daniël in de vallei

(De Bezige Bij, 2013, oerboek)

Op 13 februari 2013 vierde Jan Siebelink in de Amsterdamse Hortus Botanicus met familie en vrienden zijn 75ste verjaardag. Tijdens die feestelijke bijeenkomst werd ook de roman Daniël in de vallei gepresenteerd. Redactie en naschrift zijn van Lisa Kuitert en Mirjam Rotenstreich. Het essay is van Arjan Peters. Peter de Bruijn verzorgde het naschrift.

Pers

‘Meesterschap herkenbaar in oerboek’ ‘Daniël in de vallei’ (ongetwijfeld ingegeven door het bijbelse ‘Daniël in de leeuwenkuil’, waarin evenzeer sprake is van een hoofdpersoon die door vijanden belaagd wordt, maar die uiteindelijk overwint terwijl de vijanden het onderspit delven) behelst zowel het thema van de christelijke vader die uit angst voor zijn zielenheil zichzelf en zijn gezin opoffert (een onderwerp dat in tal van boeken van Siebelink terugkeert, met als bekendste Knielen op een bed violen) als dat van de wrede wereld van een middelbare school, vol gekonkel en eigenbelang en de relatie met een leerling (onder meer bekend uit Siebelinks Suezkade) vormen belangrijke elementen.

Haarlems Dagblad

‘Maar de roman is zonneklaar de vruchtbare voedingsbodem geweest waarop de rest van zijn oeuvre tot volle bloei heeft kunnen komen. Liefhebbers van het werk van Siebelink mogen blij zijn met dit oerboek.’ […] ‘De nieuwe roman van Jan Siebelink komt uit de oude doos: Daniël in de vallei was zijn allereerste typoscript, geschreven tijdens zijn opleiding aan de Rijkskweekschool. Hij liet het liggen, debuteerde met verhalen (Nachtschade, 1975) en voltooide het verhaal over Daniël pas in 1982. Maar zijn toenmalige uitgever Laurens van Krevelen (Meulenhoff) wist er geen raad mee en Siebelink borg het pak papier op ‘in een doos Van Houten-cacao in de kelder.’ […] ‘Wat er werkelijk op wijst dat dit een oerboek betreft, zijn de thematische aanzetten voor Siebelinks latere werk: de strenggelovige vader die zijn bloemenkwekerij en gezin laat verwelken, werd alom bekend dankzij Knielen op een bed violen (2005), terwijl het schoolleven en de conflictueuze seksualiteit in bijvoorbeeld Suezkade (2008) een rol spelen.

De Volkskrant

‘Het kan niet anders of we zien Siebelink hier zijn eigen schrijverschap ontdekken. Alles vergaat, maar de aantekeningen overleven en aan het eind begint Daniël zijn verhaal.

Het Parool, Arie Storm

‘Jan Siebelink: dertig jaar geleden al bijzonder goed. […] Juist de rafelige kant is sterk, de plotselinge oprispingen.’